Dân tộc Hrê

Dân tộc Hrê

Tên dân tộc: Hrê (Chăm Rê, Chom Krẹ, Lùy…). Dân số: 149.460 người (năm 2019). Ðịa bàn cư trú: Phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Bình Ðịnh.

Ngôn ngữ: Thuộc ngôn ngữ Môn – Khmer.

Phong tục tập quán: Thờ nhiều thần linh, “già làng” có uy tín cao và đóng vai trò quan trọng. Hình thức gia đình nhỏ rất phổ biến ở dân tộc này. ở nhà sàn.

Văn hoá: Có lễ hội đâm trâu, thích sáng tác thơ ca. Ka Choi và Ka Lêu là làn điệu dân ca quen thuộc của đồng bào. Nhạc cụ đa dạng: đàn Brook, Ching Ka La, sáo Ling La…

Trang phục: Mặc quần áo như người Kinh, riêng cách quấn khăn, trùm khăn vẫn như xưa.

Kinh tế: Làm lúa nước và chăn nuôi. Nghề đan lát khá phát triển.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *