Dân tộc Ra Giai

Dân tộc Ra Giai

Tên dân tộc: Ra Glai (Ra Glay, Hai, Noa Na, La Vang). Dân số: 146.613 người (năm 2019). Ðịa bàn cư trú: Phía nam tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận.

Phong tục tập quán:
Thờ thần (Giàng). Theo chế độ Mẫu hệ, con theo họ mẹ. Hôn nhân do gia đình nhà gái lo, tiếng nói của ông cậu khá quan trọng. Sống du canh du cư. Ở nhà sàn, đứng đầu là trưởng làng. Làm lễ cúng trời đất khi bị hạn hán nặng.
Ngôn ngữ:
Thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo.
Văn hoá:
Nhạc cụ gồm chiêng cồng, đàn bầu, kèn môi, đàn ống tre. Trong sinh hoạt văn nghệ, hình thức hát đối khá phổ biến. Sau thu hoạch, có hội làng để tạ ơn thần và ăn mừng lúa mới.

Trang phục
Không có cá tính tộc người qua trang phục mà chịu ảnh hưởng khá đậm của các dân tộc trong cùng nhóm ngôn ngữ (như Chăm, Ê Ðê…).
Kinh tế:

Làm nương rẫy, săn bắn hái lượm, rèn, đan lát. Một số nơi đã làm ruộng nước.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *