TỈNH BẮC NINH

1/ Vị trí: Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Phía Bắc giáp Bắc Giang, phía Đông và Đông Nam giáp Hải Dương, phía Tây giáp Hà Nội, phía Nam giáp Hưng Yên.

2/ Đơn vị hành chính:

Bắc Ninh bao gồm 1 thành phó, 1 thị xã và 6 huyện

Thành phố Bắc Ninh Thị xã Từ Sơn
Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài
Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành
Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong

3/ Diện tích và dân số

Diện tích: 822,8 km².

Dân số: 1.178.600 người.

4/ Dân tộc: Việt (Kinh), Nùng, Mường, Tày…

5/ Danh thắng du lịch

Chùa Dâu Chùa Bút Tháp Chùa Phật Tích Hội Lim
Đền Bà Chúa Kho Đền Đô Tranh Đông Hồ