TỈNH NAM ĐỊNH

1/ Vị trí: Nam Định là một tỉnh nằm ở phía Đông Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Nam Định tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía Bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía Nam, tỉnh Hà Nam ở phía Tây Bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía Đông.

2/ Đơn vị hành chính:

Tỉnh gồm có 1 thành phó và 9 huyện

Thành phố Nam Định Huyện Trực Ninh
Huyện Hải Hậu Huyện Vụ Bản
Huyện Mỹ Lộc Huyện Xuân Trường
Huyện Nam Trực Huyện Ý Yên
Huyện Nghĩa Hưng Huyện Giao Thủy

3/ Diện tích và dân số:

Diện tích: 1.668,5 km².

Dân số: 1.852.600 người.

4/ Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Mường, Hoa.

5/ Danh thắng du lịch:

Cột cờ thành Nam Khu di tích Phủ Dày
Khu di tích đền Trần Chợ Viềng