TỈNH NINH BÌNH

1/ Vị trí: Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực nam miền Bắc và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Ninh Bình tiếp giáp với 4 tỉnh: Hòa Bình ở phía Tây Bắc, Hà Nam ở phía Bắc, Nam Định ở phía Đông, Thanh Hóa ở phía Tây Nam, biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía Đông Nam.

2/ Đơn vị hành chính:

Ninh Bình có 2 thành phố và 6 huyện trực thuộc

Thành phố Ninh Bình Huyện Yên Mô
Thành phố Tam Điệp Huyện Gia Viễn
Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn
Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh

3/ Diện tích và dân số:

Diện tích: 1.386,8 km².

Dân số: 953.100 người.

4/ Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Mường, Thái.

5/ Danh thắng du lịch:

Chùa Bái Đính Đền vua Đinh
Cố đô Hoa Lư Tam Cốc – Bích Động
Nhà thờ Phát Diệm