BÀ RỊA – VŨNG TÀU

1/ Vị trí: Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đồng Nam Bộ, tiếp giáp tỉnh Đồng Nai ở phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây, tỉnh Bình Thuận ở phía Đông, còn phía Nam giáp biển Đông.

2/ Đơn vị hành chính:

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính, gồm 2 thành phố và 6 huyện:

Thành phố Bà Rịa Huyện Long Điền
Thành phố Vũng Tàu Huyện Tân Thành
Huyện Châu Đức Huyện Xuyên Mộc
Huyện Đất Đỏ Huyện Côn Đảo

3/ Diện tích và dân số:

Diện tích: 1980,8km².

Dân số: 1.092.000 người.

4/ Thắng cảnh du lịch:

Đền Dinh Cô Linh Sơn Cổ Tự
Thích Ca Phật Đài Côn Đảo
Nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu Suối tiên Vũng Tàu