ĐỒNG THÁP

1/ Vị trí: Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phía Bắc, giáp tỉnh Prây Veng (Campuchia) trên chiều dài biên giới 47,8km với 4 cửa khẩu: Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ Cân và Thường Phước, phía Nam giáp Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, phía Tây giáp An Giang, phía Đông giáp Long An và Tiền Giang.

2/ Đơn vị hành chính:

Hiện nay Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện.

Thành phố Cao LãnhHuyện Lai Vung
Thành phố Sa ĐécHuyện Lấp Vò
Thị xã Hồng NgựHuyện Tam Nông
Huyện Cao LãnhHuyện Tân Hồng
Huyện Châu ThànhHuyện Thanh Bình
Huyện Hồng NgựHuyện Tháp Mười

3/ Dân số và diện tích:

Diện tích: 3.384 km2

Dân số: 1.687.300 người

Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Ngái…

4/ Danh thắng du lịch: Vườn quốc gia Tràm Chim, Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Gò Tháp…