TỈNH QUẢNG NAM

TỈNH QUẢNG NAM

1/ Vị trí: Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng Nam Trung Bộ. Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía đông giáp biển Đông, phía Tây giáp CHDCND Lào.

2/ Đơn vị hành chính:

Quảng Nam gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện

Thành phố Tam Kỳ Huyện Hiệp Đức
Thành phố Hội An Huyện Núi Thành
Thị xã Điện Bàn Huyện Nam Trà My
Huyện Duy Xuyên

Huyện Đại Lộc

Huyện Đông Giang

Huyện Nam Giang

Huyện Tây Giang

Huyện Quế Sơn

Huyện Bắc Trà My

Huyện Phú Ninh

Huyện Phước Sơn

Huyện Thăng Bình

Huyện Tiên Phước

Huyện Nông Sơn

3/ Diện tích và dân số:

Diện tích: 10.575 km².

Dân số: 1.487.700 người.

4/ Dân tộc: Việt (Kinh), Cơ Tu, Xơ Đăng, M’Nông, Co…

5/ Danh thắng du lịch:

Di sản văn hóa Mỹ Sơn Phố cổ Hội An
Chùa Cầu Cù Lao Chàm