THÔNG TIN TÁC GIẢ

1. Họ tên tác giả: Đỗ Trọng Xuân
2. Ngày tháng năm sinh: 10/04/1989
3. Địa chỉ: tổ 13, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
4. Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thanh Am
5. Chức vụ: Giáo viên Tin học
6. Trình độ chuyên môn: Đại học