ĐIỆN BIÊN

1/ Vị trí: Điện Biên là một tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc, miền Bắc Việt Nam, giáp với các tỉnh Lai Châu và Sơn La của Việt Nam, Vân Nam của Trung Quốc ở phía Bắc, Phongsali của Lào ở phía Tây.

2/ Đơn vị hành chính:

Tỉnh Điện Biên gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện.

Thành phố Điện Biên Phủ Thị xã Mường Lay
Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông
Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà
Huyện Mường Nhé Huyện Tủa Chùa
Huyện Tuần Giáo Huyện Nậm Pồ

3/ Diện tích và dân số:

Diện tích: 9.540,9 km².

Dân số: 557.400 người.

4/ Dân tộc: Việt (Kinh), Thái, H’Mông, Dao, Giáy.

5/ Danh thắng du lịch:

Đèo Pha Đin Đồi A1
Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ Hầm chỉ huy tướng Đờ Cát
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ Cánh đồng Mường Thanh