Đền An Sinh và lăng mộ nhà Trần

Đền An Sinh và lăng mộ nhà Trần

Vị trí: Đền và khu lăng mộ nhà Trần thuộc xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đặc điểm: Đây là một khu di tích rộng, thờ tám vị vua nhà Trần. Khu di tích này đã được trùng tu nhiều lần vào thời Hậu Lê và thời Nguyễn. Khu di tích này mang một giá trị lịch sử to lớn trong lịch sử Việt Nam.

Đền và lăng mộ nhà Trần nằm rải rác trong một khu đất rộng có bán kính 20km để thờ “Bát vị Hoàng đế” thời Trần. Đây là một trong những công trình tưởng niệm có giá trị to lớn trong lịch sử Việt Nam và đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là di tích lịch sử.

Đền và lăng mộ nhà Trần được xây dựng thời nhà Trần, được trùng tu vào thời Hậu Lê và thời Nguyễn, quần thể di tích gồm một đền và 8 lăng mộ.

Khu đền Sinh thuộc thôn Nghĩa Hưng là nơi thờ chung 8 vị vua nhà Trần và lăng mộ của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Giản Định Đế. Lăng mộ Trần Anh Tông ở khu trại Lốc, lăng Trần Minh Tông ở khu Khe Gạch, lăng Trần Hiến Tông ở khu Ao Bèo, lăng Trần Dụ Tông ở khu Đống Tròn, lăng Trần Nghệ Tông ở khu Khe Nghệ.

Ngoài việc xây dựng điện miếu ở mỗi lăng làm nơi thờ cúng, triều đình còn cho xây dựng ở khu đền Sinh nhiều tòa điện miếu lớn để làm nơi tế lễ bái yết và cắt cử các quan về trông coi cẩn thận. Toàn bộ khu vực này trở thành thánh địa tôn nghiêm qua các triều Trần, Lê, Nguyễn.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *