Bảo tàng cách mạng Thành phố

Bảo tàng cách mạng Thành phố

1/ Vị trí: Số 65 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Đặc điểm: Tòa nhà được xây dựng từ năm 1885 hoàn thành năm 1890, theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp là Alfred Foulhoux, để làm nhà trưng bày sản phẩm Nam Kỳ nhưng xây xong Thống đốc Nam Kỳ lấy làm tư dinh.

Sau đó, nơi đây lần lượt làm dinh Thống đóc Nhật Minôđa, dinh Khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm, trụ sở Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ (1945), trụ sở của Cao ủy Cộng hòa Pháp, dinh Thủ hiến Nam Kỳ của Trần Văn Hữu, Dinh thủ hữu Nam phần, Dinh Gia Long của Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu chạy trốn từ đường hầm dưới ngôi nhà này.

Thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu, tòa nhà này được dùng làm Tối cao pháp viện.

Ngày 12/8/1978, ngôi nhà này được sử dụng làm nhà Bảo tàng cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng thể hiện các nội dung chính như sau:

1/ Lược sử Sài Gòn

2/ Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Những cuộc vận động chống thực dân Pháp trước khí Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1859 – 1930)

3/ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, cuộc vận động chống thực dân Pháp của nhân dân Sài Gòn – Gia Định.

4/ Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn – Gia Định (từ ngày 23/9/1945 đến 1954).

5/ Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Sài Gòn – Gia Định và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954 – 1975).

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *