Trần Phú (1904 – 1931)

Trần Phú (1904 – 1931)

Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, tại huyện lị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Đức Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Bố mẹ mất sớm, ông được họ hàng cho ăn học, đã đồ đầu kì thi Cao đẳng tiểu học ở Huế (1922), được bổ về dạy ở trường Cao Xuân Dục (Vinh). Năm 1925, ông tham gia hội Phục Việt.

Tháng 7/1926, Trần Phú sang Quảng Châu (Trung Quốc) và được gặp Nguyễn Ái Quốc, được huấn luyện về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, kinh nghiệm cách mạng tháng Mười rồi được kết nạp vào Cộng sản đoàn.

Mùa xuân năm 1927, ông được cử đi học ở trường Đại học Phương Đông Mát-xcơ-va.

Tháng 4/1930, ông về nước được bổ sung vào Ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng và khởi thảo Luận cương chính trị, đề ra đường lối mới cho cách mạng.

Tháng 10/1930, ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng cộng sản Đông Dương.

Tháng 3/1931, ông chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần hai.

Ngày 19/4/1931, do bị phản bội, ông bị địch bắt tại Sài Gòn. Địch dùng mọi thủ đoạn tra tấn nhưng không thể nào khuất phục được ông. Tháng 8/1931, ông bị ốm nặng. Thực dân Pháp đưa ông sang điều trị tại nhà thương Chợ Quán. Nhưng bệnh tình quá trầm trọng nên ngày 6/9/1931, ông qua đời. Hiện nay, phần mộ của đồng chí Trần Phú được đặt tại quê nhà.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *