Nhân vật lịch sử

Nhân vật lịch sử là người tạo ra những giá trị có ảnh hưởng tới xã hội, cộng đồng trong một giai đoạn lịch sử. Giá trị họ tạo ra đem lại ý nghĩa lớn cho giai đoạn lịch sử đó và hậu thế sau này.

Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *