An Tư công chúa

An Tư công chúa

Con gái út của vua Trần Thái Tông. Năm 1285, quân Nguyên kéo vào nước ta, tiến gần xuống Đông Ngàn (Bắc Ninh), Gia Lâm (Hà Nội) uy hiếp kinh thành. Giữa lúc đó, đạo quân Nguyên do Toa Đô chỉ huy ở phía nam cũng đánh lên. Trước tình thế nguy cấp, Trần Thánh Tông đã buộc phải đưa em gái mình là An Tư công chúa đem dâng cho tên chánh tướng Thoát Hoan làm kế hoãn binh. Công chúa An Tư, vì sự an nguy của đất nước, đã đau đớn ra đi.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *