Chu Văn An (1292 – 1370)

Chu Văn An (1292 – 1370)

Người thầy giáo tiêu biểu, nổi tiếng. Ông tự là Linh Triệt, hiệu là Tiều Ẩn, quê ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Thời trẻ, ông học giỏi, tính tình thẳng thắn, không màng công danh, ở nhà dạy học. Ông là người thầy giỏi, nhưng nghiêm khắc, trọng tài năng của học trò và ghét những người cậy giàu ham chơi.Học trò của ông có nhiều người tài giỏi có công với đất nước như: Phạm Sư Mạnh, Lê Quát…Vua Trần Minh Tông nghe tiếng đã mời ông ra làm Tư nghiệp (thời Trần là Hiệu trưởng) Quốc Tử Giám và dạy Thái tử học. Thời Trần Dụ Tông (1341 – 1369), chính sự thay đổi, nịnh thần lũng đoạn, làm nhiều điều sai trái. Ông dâng sớ xin chém 7 tên nịnh thần. Vua không nghe, ông bèn treo ấn, từ quan, về sống ở núi Phụng Hoàng, huyện Chí Linh (Hải Dương). Không lâu sau, ông ốm mất. Chu Văn An là người thầy chủ trương thực học, để lại cho đời các tập thơ “Tiều ẩn thi tập”, “Quốc ngữ thi tập”, bộ “Tứ thư thuyết ước”…Vua Trần đã ra lệnh thờ ông ở Văn Miếu.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *