Thích Quảng Đức (1897 – 1963)

Thích Quảng Đức (1897 – 1963)

Ông tên chính là Lâm Văn Tuất, quê làng Hội Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo đạo Phật. Đi tu từ hồi còn nhỏ, ông thọ giới Tì kheo từ năm 20 tuổi, lập chùa trong tỉnh Khánh Hòa để thờ Phật và đào tạo học trò. Thích Quảng Đức là pháp danh của ông.

Năm 1943, ông vào miền Nam hành đạo ở nhiều nơi, cuối cùng về trụ trì tại chùa Quan Thế Âm ở Sài Gòn.

Ngày 11/6/1963, trong cuộc tuần hành chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm của đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn, có đông đảo tăng ni, Phật tử tham gia, ông đã tự thiêu đòi bình đẳng tôn giáo, chống đàn áp Phật giáo và đòi dân sinh dân chủ.

Hình ảnh hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm

Ngày nay, tại ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu – Cách mạng tháng Tám ở thành phố Hồ Chí Minh có tượng đài kỉ niệm ông.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *