Trương Định (1820 – 1864)

Trương Định (1820 – 1864)

Trương Định là con của Trương Cầm, một võ quan cấp thấp của triều Nguyễn. Thuở nhỏ ở tại quê nhà Quảng Ngãi, lớn lên ông theo gia đình vào lập nghiệp tại Tân An, nay thuộc tỉnh Long An. Ông là người thông minh, giỏi võ nghệ, thông binh thư và cương nghị. Vì có công chiêu mộ dân khai hoang lập ấp nên triều đình cử làm Phó quản cơ đồn điền.

Năm 1859, quân Pháp đánh thành Gia Định. Trương Định đã đưa đội quân gồm những nông dân đồn điền ra mặt trận. Nhiều trận quân địch bị thua, nhân dân rất mến phục, tin cậy và theo ông rất đông.

Năm 1861, ông đóng quân ở Gò Công. Thanh thế và lực lượng của nghĩa quân rất mạnh, gây cho Pháp nhiều phen khốn đốn.

Năm 1862, khi triều đình Huế đầu hàng Pháp, Phan Thanh Giản đến bắt ông phải bãi binh và bắt đi nhậm chức nơi khác. Lúc đầu ông định tuân lệnh nhưng nhân dân và nghĩa quân giữ ông lại, phong ông làm Bình Tây đại nguyên soái. Ông vui vẻ nhân chức nhân dân giao phó và quyết tâm chống Pháp đến cùng.

Năm 1863, địch tổng công kích đại bản doanh Trương Định ở Gò Công. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt.

Ngày 20/8/1864, tên Việt gian đầu hàng Pháp là Huỳnh Công Tấn bí mật đưa quân địch vào vây bắt ông ở làng Tân Phước. Sau một trận chiến đấu anh dũng, ông bị thương. Không để rơi vào tay giặc, ông đã rút gươm tự sát.

Nhân dân, nghĩa quân, sĩ phu tất cả các nơi đều hết sức thương tiếc và coi ông là một vị anh hùng trong sự nghiệp chống Pháp thời kì đầu xâm lược nước ta.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *