Trần Anh Tông (1276 – 1320)

Trần Anh Tông (1276 – 1320)

Vua thứ tư nhà Trần. Ông tên là Thuyến, lên ngôi năm 1293. Thuở nhỏ, ông học hành chăm, đối xử lễ phép với mọi người, được Nhân Tông khen là hiếu hoàng hơn cả mình. Trong những năm làm vua, ông rất chăm lo việc nước. Ông từng cầm quân đi đánh giặc, giữ vững vùng biên giới. Về nội chính, ông mở rộng chính sách dùng người. Năm 1304, mở lại khoa thi Hội để chọn người giỏi làm quan như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn…và định lại phép thi các trường. Ông cũng rất nghiêm khắc trong việc xét xử các quan phạm trọng tội. Năm 1314, ông nhường ngôi cho con.

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *